Nyheder

P4220402

Sild på havnen

Mandag den 22. april kl. 18.15-19.30.
Juniorer og Fiskeskole er nu slået sammen, og denne aften var planlagt til at foregå på Horsens Havn. Jeg havde set sild ved Hundshage mandag den 15., så nu måtte de da være nået ind til havnen. Søndag aften fik jeg melding om, at der var fanget godt den dag.

keyboard_arrow_right Læs mere
P5220098

Fiskeskole 2024 ved Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

Den 25. marts kl. 18 starter vi fiskeskolen for 2024 op.

keyboard_arrow_right Læs mere
P3060337

Foredrag om Horsens Fjord

Danmarks Sportsfiskerforbund og Kysthjælper-projektet havde 6. marts arrangeret foredrag om Horsens Fjord på Horsens Bibliotek. Der var 90 tilmeldte, hvilket var, hvad der var plads til.

keyboard_arrow_right Læs mere
P3050324

Generalforsamlingen 5. marts

HOS afholdte den årlige generalforsamling i Vesthallen den 5. marts kl. 19-21. Bestillingen af det store mødelokale var glippet, så vi sad i alt 28 personer tæt i vores "eget" lokale.

keyboard_arrow_right Læs mere
IMG 4183 2

Fisketur til Vesthimmerland

Vesthimmerland kalder!

I uge 36 har du muligheden for at komme på fiskeeventyr i lille Danmark. I år har vi lejet et sommerhus i Trend fra og med lørdag den 31. august til og med søndag den 8. september.

Og alle HoS medlemmer kan være med! Vi arrangerer også fælles kørsel. Du behøver ikke at være med alle dage, men kan selv vælge, hvilke dage du vil være med på turen.

Der er næsten fangstgaranti!

Der har ikke været en tur til Trend uden fisk. Selv sidste år, hvor der næsten ingen vand var i åen, og temperaturen nærmede sig 32 grader i skyggen.

Læs mere om fiskeriet på http://www.trendaaen.dk.

keyboard_arrow_right Læs mere
Hyttefadet I Februar

”Ulovlig” Oprensning i Gudenåen

”Ulovlig” Oprensning i Gudenåen
Udvalget for vækst og klima i Hedensted Kommune har den 15. februar behandlet et forslag fra Byrådsmedlem Lars Poulsen (V) omhandlende en straks oprensning af Gudenåen
Nedbøren her i starten af februar har været af en ekstrem størrelsesorden, og det i sig selv gør lavtliggende bebyggelse nær vandløbene udsatte. Selv om Gudenåsamarbejdet i flere år har arbejdet på at kunne forudsige afstrømningsproblemer og til dels kan skaffe reservoirmuligheder (Mossø og Silkeborgsøerne), har det åbenlyst ikke været muligt at forhindre oversvømmelser.
Lokal oprensning af vandløb har desværre ikke udsigt til at hjælpe noget. Hele Gudenåsystemet er belastet, og når der nedstrøms ikke er afløbsmulighed, vil en lokal uddybning være forgæves. Yderligere vil det være en overtrædelse af vandløbsregulativerne medmindre man i forvejen har udført undersøgelser, der viser, at regulativet med hensyn til afløbsforhold ikke er opfyldt.
Man kan ikke bare fare ud og rense vandløbet op – det kræver dokumentation for at regulativet ikke er overholdt. Dette kræver en helt nødvendig sagsbehandling, hvis det skal ske efter reglerne.
En oprensning kræver at regulativet ikke er overholdt – som det fremgår af regulativet, skal der en gang årligt lavet en kontrol, se længere nede i denne mail. Er vandføringsevnen overholdt, er der ikke noget at komme efter.
Der var en sag i Silkeborg for et par år siden, hvor borgmesteren ville skære grøde ud over hvad der var fastlagt i regulativet. Dette var ulovligt og han kunne ikke få entreprenøren til at udføre arbejdet på grund af dette. (Gudenåen ved Silkeborg, der også er habitatudpeget med vandløb+vandplanter mm.)
Regulativet for Gudenåener et Q/H regulativ. Vandføringsevnen beskriver vandløbets evne til at føre vand. Den kan udtrykkes enten som den vandstand (H, meter) en given vandføring (Q, l/s) resulterer i eller omvendt som den vandføring, der kan føres under en given vandstand. Vandføringsevnen beskriver altså i alle former en relation mellem vandføring og vandstand, som f.eks. kan udtrykkes i en graf med Q og H, også kaldet en QH-kurve.
Samtidig er Hedensted Kommune underlagt lovgivning, der i overensstemmelse med vandrammedirektivet pålægger kommunen at arbejde for, at vandløbene opnår god miljøkvalitet inden 2027. En oprensning udenfor, hvad vand-løbsregulativer betinger, vil således være ulovlig.
Horsens og Omegns Sportsfiskerforening har igennem de sidste 20 år udført forbedringsarbejder i vandløbene i Hedensted Kommune. Det er sket med tilladelse fra Hedensted Kommune og finansieret af fisketegnsmidler. Tiltag der har været medvirkende til, at Gudenåen over de seneste år har udviklet sig til et af Danmarks bedste og mest besøgte vandløb for tørfluefiskere.
Horsens og Omegns Sportsfiskerforening billiger ikke, at disse forbedringsarbejder ødelægges af forhastede symbolhandlinger uden nogen udsigt til at hjælpe de belastede borgere.
Vi har fulgt processen tæt og været i dialog med flere fornuftige medlemmer af Hedensted Byråd og modtaget støtte fra DSF.

keyboard_arrow_right Læs mere