DSCF1197

Indkaldelse til generalforsamling (1)

Indkaldelse til Generalforsamling tirsdag den 5. marts 2024 kl. 1900 i klublokalet

 

 Dagsorden :

1.     Valg af dirigent.

2.     Godkendelse af dagsorden.

3.     Formanden aflægger mundtlig beretning (Skriftlig beretning er i FLUEN nr. 1 2024 og hjemmesiden).

4.     Kassereren aflægger regnskab.

5.     Budget for år 2024.

6.     Indkomne forslag fra medlemmerne.

7.     Forslag fra bestyrelsen.

8.     Fastsættelse af kontingent for år 2025.

9.     Valg af formand.

      På valg er:     Hans E. Nielsen

10.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

    På valg er :     Peter Jensen (genopstiller ikke)

                         Jens Moos

                         Morten Stabel (genopstiller ikke)

                         Henrik Nikolajsen               

11.   11. Valg af suppleanter.

    På valg er:      Henrik Møller Olesen

                         Chiel Robben

                         Thomas Madsen

12.   Valg af revisor.

    På valg er :     Bent Ole Ludvigsen.

13.   Valg af revisorsuppleant.

    På valg er :     Jens Kvorning 

14.   Eventuelt.