20240104 160915

Nytårskur med nyt

Borgmester Peter Sørensen gennemgik i løbet af en halv time kommunens attraktioner, resultater og planer. Det for HOS mest interessante var oprettelsen af en fond Horsens Ren Fjord, hvori kommunen ville indskyde 500.000 kr. årligt i 3 år, og hvor erhvervsliv og private blev inviteret til at bidrage. Formålet er at forbedre miljøkvaliteten for Horsens Fjord med bl.a. plantning af ålegræs, udsætning af fisk og muslinger, udlægning af stenfelter m.m.

Desuden blev offentliggjort, at Løvbjerg Fonden vil betale udgiften (400.000 kr.) til udlægning af 6 nye stenfelter, når tilladelsen forventeligt kommer fra Kystdirektoratet.

Det står også klart, at det er nødvendigt, at udledningerne af næringssalte fra land reduceres sideløbende.