DSCF1523

Generalforsamlingen 2023

Der var ændringer til foreningens love og valg til bestyrelsen. Du kan se referatet her.

Under eventuelt blev uddelt pokaler for største/smukkeste fisk fra det forløbne år:

Største/smukkeste fisk i foreningens vand til Ditlev Gandrup for havørred på 65 cm fanget i St. Hansted Å.

Største/smukkeste stalling fanget i foreningens vand til Henrik Kure for stalling på 52 cm fanget i Gudenåen.

Største/smukkeste fisk fanget udenfor foreningens vand til Mahdi Sheabani for gedde på 114 cm og 13,3 kg fra Nørrestrand.

Største/smuklkeste laks eller havørred fanget på en foreningstur til Steen Andreasen for havørred på 58 cm fanget i Trend Å.

Der var ikke tilmeldt fangst fra Bygholm Å (Familien Nørgaards Pokal) ligesom ingen kandiderede til Vandkanden for en ufrivillig vandgang.