Tidslinjen

 

1938

19. januar

Foreningen holder Stiftende generalforsamling

Formand: H.H. Christensen

1939

Foreningen udsætter yngel i Hatting Bæk 

1940

Formand: Ejnar Jørgensen (Phaff) 

1943

 

Foreningen optages i Danmarks Sportsfiskerforbund

Formand: H. C. Larsen 

1944

Har foreningen de første forhandlinger med Magister Otterstrøm fra Biologisk station om anlæggelse af en fisketrappe i forbindelse med omlægning af vejen ved Bygholm. 

1945

Foreningens første fiskerikontrollant udpeges

Foreningen genoptager lodsejerfesterne 

1947

Foreningen runder 100 medlemmer 

1956

Formand: Ejnar Jørgensen (Phaff) 

1953 

Den første biotop undersøgelse udføres i åerne omkring Horsens. 

1961

Foreningen gennemfører for første gang Elfiskeri i Bygholm Å

Fisketrappen ved Bygholm Sø indvies.

Foreningen Runder 200 medlemmer

Formanden lægger store kræfter ind i sagen omkrig afvanding af Gudenåen. Projektet bliver senere skrinlagt.

1962

Formand: E. Vestberg Rasmussen

1963

Foreningen fylder 25 år. 

1964 

Foreningen indfører medlemsbegrænsning 

1965

 

På en ekstraordinær generalforsamling vedtages det, at der skal ske betaling af fiskevand pr. lb. m. åbred.

Kontingentet sættes op fra 39,- kr. til 100,- kr. pr år.

Formand: Falk Larsen 

1969

Formand: H. B. Nissen 

1970 

Foreningen runder de 300 medlemmer.

1972 

Foreningen får klublokale på Allegades skole

1973

Formand: Svend Rørvang 

1977 

Foreningen indfører en skærpet fredning for foreningens fiskevande i perioden 15/11 til 1/3

1978

Tørring – Mossø sammenslutningen Stiftes. 

1980

Formand: Rene Andersen 

1983

Formand: Benny Mortensen

1. Nummer af foreningens blad FLUEN udkommer 

1984

Foreningen mister al fiskeret ved Bygholm Å i forbindelse med avisomtale af forureninger. Undersøgelser viser, at forureningen stammer fra Løsning rensningsanlæg og ikke fra landbruget.

Formand: Jan Tryk 

1985

Det udvidede fredningsbælte Ved udløbet af Bygholm Å i Horsens Fjord etableres. 

1986

Formand: Jørn Lund 

1987

Stofmærket der udgør foreningens logo trykkes for første gang

Foreningen flytter til nye lokaler i Vesthallen 

 1988

Formand: Jes Russel

Medlemstallet når 300

Foreningen fylder 50 år 

1989

Formand: Bent Grejsmark Jensen

Fisketrappen ved Egebjerg Sø tages i brug 

1992

 

1. Horsensmesterskab i Put & Take afholdes.

Foreningen bliver medlem af Horsens Ren Fjord netværket 

1994

Foreningen optages i Gelså Sammenslutningen.

Formand: Lars K. Jepsen 

1995

Formand: Bent Grejsmark Jensen

Foreningen arrangerer DM i Fluebinding 

1998

Formand K. B. Haislund

Foreningen får sin egen hjemmeside 

1999

Medlemstallet er nu faldet til 125

Foreningen får medfiskeret i Bjergs Mose ved Åle 

2001

Formand Hans E. Nielsen

Omløbsstryget ved Bygholm Sø vedtages og stryget åbnes i december.

Skanderborg Sportsfiskerforening får medfiskeret ved Gammelstrup

Foreningen indgår en samarbejdsaftale med Horsens Kommune 

2002

Handlingsplan for Bygholm Å udarbejdes 

2004

Foreningen foretager den 1. opfiskning af moderfisk rogn udklækkes i Bodil Mølle. 

2005

Foreningen indfører Dagkortsalg ved Gudenåen og St. og Li. Handsted Å. 

2006

Foreningen deltager i Danmarks historiens to største koncert­arrangementer, Madonna og Roling Stones

Opstemningen og fisketrappen ved Neder Mølle fjernes. 

 2007

Omløbsstryg ved Egebjerg Sø åbnes

Foreningen får fiskeret i Skanderborg Sø 

2008

Medlemstallet passerer igen 250

Formanden bliver indvalgt i Danmarks Sportsfiskerforbunds Forbundsbestyrelse. 

2009

Foreningen får en bådplads ved Bygholm Sø 

2012

Medlemstallet er steget til 275

Foreningen får fiskeretten på dele af Horsens kommunes fiskevand

Der etableres omløbsstryg ved Klaks Mølle. 

2013

Foreningen fejrer sit 75 års jubilæum med en arbejdende udstilling i ’KUBEN’ i ugen forud for jubilæet. 

2015

Foreningen flytter i nybyggede lokaler i Vasthallen, denne gang i stueplan. 

2016

Foreningen fusionerer med Tørring og Omegns Sportsfiskerforening og overtager samtidigt En hytte ved Gudenåen samt 5 tdr. Land jord 

2018

Foreningen fusionerer med Stalling klubben Peter Ross