Horsens og Omegns Sportsfiskerforenings Pokaler

På generalforsamlingen hvert år uddeles pokaler til de medlemmer, der har markeret sig ved at fange de største eller smukkeste fisk det forløbne år. Der er tale om vandrepokaler, dvs. at de står hos modtageren indtil de næste gang skal uddeles. Til gengæld kvitterer HOS så med en minipokal eller andet med fangstens data indgraveret, ligesom fangerens navn og fiskens data bliver indgraveret i vandrepokalen.

Pokalerne er givet til HOS typisk ved jubilæer og kan således både fremhæve de dygtige/heldige medlemmer og giverens sympati for foreningen.

Man kan naturligvis mene meget om præmiering af fangst af de største/smukkeste fisk i disse bæredygtigheds-tider, hvor catch-and-release bliver mere og mere udbredt. Målene for sportsfiskeriet skulle gerne være natur-oplevelser, glæden ved at mestre grej og teknikker, det sociale fællesskab med ligesindede, afstessning fra det travle, effektivitetsfikserede liv og netop ikke en overførsel af det sidste til sportsfiskeriet. Men når alle disse floromvundne ting er sagt, så er det jo alligevel rart at se den erhvervede viden og færdigheder resultere i en usædvanlig flot fangst, som kan præsenteres for de efterladte derhjemme. Selvfanget fisk smager altså også meget bedre end damørreder, burlaks og lignende.

Største/smukkeste fisk kan jo tolkes noget: går det efter vægt, længde, størrelse i forhold til det maksimale for arten, foderstand eller udseende? Som regel er det størrelse i forhold til artens maksimum – en skrubbe på 2 kg vil være mere usædvanligt end en havørred på 2 kg.

Med hensyn til catch and release, så er der nok behov for, at bestyrelsen vil være fleksibel med hensyn til fremtidig præmiering, og vil nok kræve foto og i hvert fald længde, men vel ikke nødvendigvis ”lig på bordet”. Under alle omstændigheder, så skal du sørge for at underrette et medlem af bestyrelsen, hvis du har en fangst, som du gerne vil have bedømt i pokalsammenhæng.

Tilbage til sagen, indgraveringerne i pokalerne fortæller om mange ting fra foreningens historie som f.eks. medlemsnavne, hvilke arter og størrelser der fanges, hvilke år der ikke har været tilmeldt fisk til præmiering, og hvor medlemmerne fisker udenfor foreningens vande. Over tid har der været lidt bevægelse i, hvilke pokaler, der uddeles for hvad, men den praksis, der nu følges, er angivet nedenfor

Her kan du se noget om fangstindberetning.

Største/smukkeste fisk udenfor foreningens vand

Vandrepokal fra foreningens 40 års jubilæum i 1978, skænket af Jagt & Fiskeri, Horsens. Den uddeles nu til det medlem, der i årets løb har fanget den største/smukkeste fisk udenfor foreningens vand. Der er et slip i uddelingen 1987-89.

Største/smukkeste fisk i foreningens eget vand.

Vandrepokal fra foreningens 50-års jubilæum i 1988, skænket af Sportshuset, Horsens. Den uddeles til fangeren af den største/smukkeste fisk i foreningens eget vand. Den er ikke uddelt i 1989, 1993, 1995 og 1998.

Største/smukkeste fisk fanget i Bygholm Å-systemet

Vandrepokal fra foreningens 60-års jubilæum i 1998, skænket af familien Nørregaard, Kørup. Den uddeles til fangeren af den største/smukkeste fisk fanget i Bygholm Å-systemet.

Største/smukkeste stalling fanget i foreningens vand

Stallingpokalen skænket af Kurt Bjerregaard, KA Marked, Horsens. Den gives for den største/smukkeste stalling fanget i foreningens vand.

Største/smukkeste laks eller havørred over mål fanget på en foreningstur

Vi kommer ikke udenom, at der findes Børge Sørensens vandrepokal, der uddeles til fangeren af den største/smukkeste laks eller havørred over mål fanget på en foreningstur til Gels Å eller Skjern Å. Pokalen blev for første gang uddelt 15. år efter modtagelsen i 2009

Vandkanden

Vandkanden er skænket af familien Nielsen, Horsens i 2007 og hedder årets vandkande. Den uddeles til et medlem, der har udvist stor dristighed i omgangen med det våde element og herunder har fået vædet en anseelig del af garderoben.