Fiskevand

Bygholm Å, St. Hansted Å og Li. Han­sted Å byder på en stribe fine fiske­vande med både havørred, bæk­ørred, regnbueør­red og gedder.

Fiskeriet efter stallinger og bæk­ørreder i Guden­åen er en oplevelse, der ikke over­­gåes af mange fiskevande i Danmark. Vær venligst opmærksom på foreningens særregler for fiskeriet i Gudenå og Mattrup Å - de findes nedenfor.

 

Stor havørred 2015.jpg

Særregler ved foreningens fiskevand

Ordensregler ved foreningens fiskevand

 1. Medlemmerne skal på forlangende fremvise gyldigt medlemskort eller kvittering samt fisketegn når medlemmet ifølge gældende regler skal have dette.
 2. Færdsel til og fra fiskevandet skal ske ad eksisterende veje, stier og markskel.
 3. De fiskende har kun ret til færdsel langs fiskevandet ad en sti.
 4. Der skal udvises omtanke ved kørsel parkering af motorkøretøjer, veje må ikke blokeres.
 5. Vandingsanlæg, hegn, træer og afgrøder må ikke beskadiges. Forvoldte skader skal omgående meldes til formanden, såfremt forholdet ikke ordnes på stedet med vedkommende lodsejer.
 6. Hunde må ikke medtages.
 7. Undermålerfisk skal genudsættes, er fisken stærkt beskadiget skal den aflives, svømmeblæren skal gennemhulles og fisken udlægges i vandet.
 8. Kasserede liner, fiskekroge, papir, flasker samt andet affald må ikke efterlades ved fiskevandet.
 9. Det er ikke tilladt at foretage kommerciel guidning ved foreningens lejede fiskevand.

Overtrædelse af ovenstående kan medføre eksklusion af foreningen.

Særfredning i foreningens fiskevand:

Første fiskedag: 1. marts.

Sidste fiskedag: 15. november.

Bemærk: Nedfaldshavørred er fredet indtil 5. juni.

Landsdækkende mindstemål og fredningstider gælder i foreningens fiskevand når intet andet er bemærket.

Særlige regler for Gudenåen og Mattrup Å:

 1. Al bækørred og stalling skal genudsættes så hurtigt og skånsomt som muligt.
 2. Ved fotografering af fangst anbefales det at holde fisken under vand så meget som muligt og kun løfte fisken hurtigt op når billedet tages.
 3. For at mindste beskadigelsen af fiskens slimhinde anbefales det at bruge et knudeløst landingsnet.
 4. Skal fisken vejes gøres dette mens fisken ligger i nettet. Fisken bør aldrig vejes ved at løfte den op i gæller eller mund.
 5. Der må udelukkende fiskes med modhageløse kroge eller kroge hvor modhagerne er nedklemt fuldstændigt.
 6. Der må maksimalt være en krog per agn og krogen må maksimalt bestå af tre krogspidser.
 7. Fiskeri er kun tilladt med kunstig agn.

Særlige regler for St. Hansted Å:

Fra 15. januar til udgangen af februar er fiskevandet åben for fiskeri efter Gedder, alle øvrige fiskearter er fredede og skal straks genudsættes.

I perioden 15. januar – 28/29. februar må der kun anvendes en modhageløs krog eller krog med nedklemte modhager.

Fra 1. marts gælder de generelle regler for fiskevandet.

Medlemmerne skal respektere når og hvis der afholdes jagt og straks forlade området.

Fanger du noget?

Foreningen vil meget gerne have at vide, hvad du fanger. Du er altid velkommen til at sende en mail eller sms til et bestyrelsesmedlem, men vi vil gerne opfordre dig til at sætte alle dine fangster på www.fangstjournalen.dk, som er et samarbejde mellem DTU/Aqua og Danmarks Sportsfiskerforbund. Data herfra indgår i forskningen om fiskebestandenes og fiskevandenes tilstand.

Du kan enten downloade app'en gratis på din mobiltelefon, eller du kan oprette dig fra din PC (eller begge dele). Derimod kan du endnu ikke indrapportere via tablet.Når du indberetter fangst fra HOSes vand, skal du huske at vise, at du er medlem af HOS.

Ved årets udgang får vi et anonymt udtræk af årets fangster, så vi kan se, hvad vore vande rummer.

Vil du gerne have, at din fangst skal indgå i årets pokaluddeling, skal du anmelde den til et bestyrelsesmedlem inden kalenderårets udgang.