DSC_0002.JPG

Mattrup Å

Mattrup Å starter som Boest Bæk, der løber gennem Halle og Stigsholm Søer inden den bliver til en smuk og slynget å. Den var tidligere noget af Danmarks bedste bækørred- og stallingvand, men jævnlige algeopblomstringer i søerne har fået mange fisk til at fortrække. Opblomstringerne skyldes fosforoverskud i søerne fra tidligere tiders forurenende tilløb.

HOS har efter fusion med Stallingklubben Peter Ross fået fiskeret på 3 stykker: på sydsiden nedstrøms Breinholm Mølle Dambrug, og på nordsiden opstrøms Bjerremøllevej og nedstrøms Bjerremøllevej ned til Gudenåen.

PICT3866.JPG

Hvor må vi fiske ved Mattrup Å?

På kortet er vist de 3 mulige P-pladser i tilknytning til de tre åstykker, som vi må fiske på. Parkér venligst, så du ikke blokerer for lodsejerens mulighed for at benytte vejene.

Kort over fiskevandet ved Mattrup