Vi er alle naturligt interesserede i, at landets fiskerilovgivning overholdes.

Støder du på, hvad du mener er ulovlige fiskeredskaber, så kontakt én af opsynsmændene (se under kontakt). Er du sikker på, at der er tale om en ulovlighed, så kan du på stedet indberette den via mobiltelefon. Google "anmeld ulovligt fiskeri", så får du en formular til anmeldelse. (https://anmeldelse.naturerhverv.dk)