Fiskeregler for Vær Sø og kort over søen

Særlige regler for fiskeri i Vær Sø

 

 1. Medlemmerne skal på forlangende fremvise gyldigt medlemskort eller kvittering samt fisketegn, når medlemmet ifølge gældende regler skal have dette.
 2. Færdsel til og fra fiskevandet skal ske ad eksisterende veje og stier.
 3. De fiskende har kun ret til færdsel langs fiskevandet ad en sti.
 4. Parkering skal ske på parkeringspladsen ved Vær Kirke. Der skal udvises omtanke ved kørsel og parkering af motorkøretøjer, veje må ikke blokeres.
 5. Hegn, træer og afgrøder må ikke beskadiges. Forvoldte skader skal omgående meldes til formanden.
 6. Hunde må ikke medtages.
 7. Undermålerfisk skal genudsættes, er fisken stærkt beskadiget skal den aflives, svømmeblæren skal gennemhulles og fisken udlægges i vandet.
 8. Kasserede liner, fiskekroge, papir, flasker samt andet affald må ikke efterlades ved fiskevandet.
 9. Det er ikke tilladt at foretage kommerciel guidning ved foreningens lejede fiskevand.
 10. Der må fiskes fra bredden, den af foreningen udlagte båd samt flydering.
 11. Kun fiskeri med stang og snøre er tilladt.
 12. Der må kun anvendes levende agn opfisket i Vær Sø.

Overtrædelse af ovenstående kan medføre eksklusion af foreningen.

Landsdækkende mindstemål og fredningstider gælder i foreningens fiskevand, når intet andet er bemærket.

Vær sø er lukket for fiskeri i perioden 1. april - 30. april.

Årer og sikkerhedsudstyr kan lånes ved Jan Karnøe, Fasanvej 9, Horsens. Aftal forinden afhentning på mobil 2170 4913.